Kim Gitti/Geride Ne Kaldı?
Kadınların Gözünden “Çağdaş Sanatlarda Merkezileşme”

 

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin Bulgaristan ortağı Community Centre Chistalishte LIK-1959 ile başlattığı “Kim Gitti/Geride Ne Kaldı?” projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü, AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin “Sivil Toplum Hizmeti: AB- Türkiye Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı,  Kültür ve Sanat Bileşeni” kapsamında hibe almaya hak kazandı ve çağdaş sanatlarda merkezileşme ve kadınların bu eksendeki deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

 

Sanatta merkezileşmeyi “kadın sanatçıların gözünden ve onların deneyimleriyle” gündeme alan “Kim Gitti/Geride Ne Kaldı?”, kültürel işbirliği yoluyla Türkiye ve Bulgaristan toplumları arasında çağdaş sanatlar alanında ortak bir anlayış geliştirme ihtiyacından doğdu. Sofya ve İstanbul özelinde sanatta merkezileşmeyi, kültürlerarası işbirliğinin merkezileşmeye olan etkisini de içerecek şekilde sorgulayarak sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen proje on iki ay süresince Türkiye ve Bulgaristan’da eş zamanlı olarak yürütülecek.

 

Uçan Süpürge ve LIK; her iki ülkede çağdaş sanat alanında yer alan kadın sanatçılar, tüm eyleyiciler (aktörler) ve kadın sivil toplum kuruluşları arasında diyalog geliştirmek, işbirliğine dayalı ortak bir tartışma platformu oluşturabilmek ve bu çerçevede bilgi, belge ve deneyimleri paylaşabilir hale getirmek üzere çalışacak.

 

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

 

Who Left/What Behind? from ucansupurge on Vimeo.